Kids

Radość dzieci i zadowolenie rodziców to nasze priorytety !

Zajęcia

zajęcia

W procesie edukacyjnym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. Podczas codziennych zajęć umożliwiamy dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji. Stawiamy na wszechstronny rozwój, wspieramy odkrywanie zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. 


W ramach codziennych zajęć oferujemy bogaty program: 
zajęcia dydaktyczne
zabawy z językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim
zajęcia z tablicą multimedialną
interaktywne zabawy z „magicznym dywanem”
zajęcia ogólnorozwojowe
rytmika
zajęcia eco-plastyczne
„Przedszkole i piłka” – program aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami
zajęcia taneczne
dogoterapia
logopedia
warsztaty kulinarne
bajkoterapia
przedstawienia teatralne
Capoeira dla Dzieci
oraz wiele imprez okolicznościowych

Powrót