Kids

Radość dzieci i zadowolenie rodziców to nasze priorytety !

Przedszkole

 Językowe Przedszkole Niepubliczne KIDS mieści się w Szczecinie przy ulicy Anny Walentynowicz 1 D - dzielnica Pogodno.Nasze przedszkole otwarte jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-17.15, z możliwością indywidualnego przedłużenia opieki za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przedszkole KIDS jest nowoczesnym przedszkolem językowym, które oferuje bogaty program zajęć, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Działamy na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Szczecin pod numerem Woś/S/4430/545/11.
Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą prowadzimy w oparciu o  Podstawę Wychowania Przedszkolnego oraz wykorzystujemy programy  autorskie. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy, która jest najsilniejszym bodźcem zachęcającym dzieci do nauki i zdobywania nowych doświadczeń. Zapewniamy profesjonalną, wykształconą i troskliwą kadrę. Przedszkole posiada 3 oddziały po ok. 15 dzieci w grupie. Sale są słoneczne,  kolorowe, jednocześnie są wyposażone w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, które posiadają atesty bezpieczeństwa.

Metody nauczania wykorzystywane w pracy z dziećmi w naszym przedszkolu:

·  Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz ·  Elementy pedagogiki - M. Montessori ·  Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne ·  Dziecięca matematyka - E. Gruszczyk-Kolczyńska ·  Elementy metody G. Domana, ·  Pedagogika zabawy

W ramach codziennych zajęć oferujemy:

• zajęcia dydaktyczne • zabawy z językiem angielskim, niemieckim i włoskim • zajęcia z tablicą multimedialną • interaktywne zabawy z „magicznym dywanem” • zajęcia ogólnorozwojowe • rytmikę • zajęcia eco-plastyczne • „Przedszkole i piłka” – program aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami • zajęcia taneczne • dogoterapię • logopedię • warsztaty kulinarne • bajkoterapię • przedstawienia teatralne  Capoeira dla Dzieci • oraz wiele imprez okolicznościowych.

Zajęcia

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I WŁOSKIM 
Nauczanie języka angielskiego, niemieckiego wi włoskiego odbywa się u nas w formie zabawy. Dzieci mają kontakt z językiem obcym na co dzień, przez co osłuchują się z nim. Dziecko przyswaja słowa i zwroty w sposób naturalny. Język jest przekazywany poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki oraz różnego rodzaju gry, wykorzystywany w czasie zajęć muzycznych i plastycznych. Nauka przez zabawę sprawia maluchom wiele przyjemności. Nauczyciel języka obcego powtarza te same zwroty do dzieci wielokrotnie , stosując odpowiednią mimikę i gesty, dzięki temu język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć. Poprzez uczestnictwo w zajęciach językowych dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają zdolności językowe i komunikacyjne. 


  ZAJĘCIA MUZYKALNO - TANECZNO -RYTMICZNE 
Są to zajęcia rytmiczne pełne tańca, śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce. Zajęcia te zaspokajają dzieciom wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo – ruchowy. Zajęcia muzykalno – taneczne prowadzą do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem. 


  WARSZTATY ECO-PLASTYCZNE 
W zajęciach plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki i materiały, które wyrabiają zdolności manualne i estetyczne dziecka. Zajęcia te stymulują oraz wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia. Oprócz standardowych materiałów plastycznych podczas zajęć dzieci wykorzystują materiały naturalne-materiały odpadowe: opakowania po jajkach, opakowania po jogurtach, rolki po papierze toaletowym, butelki plastikowe duże i małe, zakrętki po napojach, gazety itp.


BAJKOTERAPIA 
Bajkoterapia, czyli terapia przez bajki. Jest to doskonała metoda relaksacyjna po dniu pełnym wrażeń. Dzięki bajkom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie. 


  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE 
Są to zajęcia wyciszające podczas, których wprowadzane są ćwiczenia (techniki) relaksacyjne. Dzieci słuchając opowiadań lub wierszy naśladują bohaterów, a elementem  sprzyjającym wywołaniu u dzieci stanu relaksu jest cicha, spokojna muzyka. 


  ZAJĘCIA KULINARNE 
Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie świeżych ziół i przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzonku. Zajęcia kończą się konsumowaniem wspólnie przygotowanych potraw, koktajli, jogurtów, sałatek owocowych i warzywnych oraz innych smakołyków.


SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 
Do naszego przedszkola i żłobka raz w miesiącu zapraszamy mobilny teatr. Przygotowane spektakle to interaktywna zabawa połączona ze sztuką teatralną. Dzieci uczestniczą w spektaklach razem z aktorami. Barwna scenografia, muzyka oraz piękne stroje pobudzają wyobraźnię dzieci i pomagają im jeszcze bardziej zaangażować się w spektakl.


  WARSZTATY LOGOPEDYCZNE 
Do naszego przedszkola raz w tygodniu przychodzi pani logopeda, która ćwiczy z dziećmi poprawną wymowę. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązujemy do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. 


  DOGOTERAPIA 
Dogoterapia, czyli zajęcia z udziałem specjalnie przeszkolonego psa oraz jego opiekuna, mają na celu rozwijanie u dzieci empatii oraz odpowiedzialności. Zajęcia te pomagają dzieciom  przełamać lęk przed psem, pogłębiają kontakt z nim poprzez głaskanie go i przytulanie się. Dzieci kształtują orientację  w schemacie własnego ciała oraz poznają budowę ciała zwierzęcia. Wyzwalają spontaniczną aktywność dziecka wobec psa, jednocześnie uczą zasad bezpiecznego postępowania z nim. 


  ORGANIZUJEMY IMPREZY PRZEDSZKOLNE: 
Bal karnawałowy, Mikołajki, Jasełka, Andrzejkowe wróżby, Dni okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.), wycieczki, festyny, konkursy, włączamy się do ogólnopolskich akcji, organizujemy urodziny dziecka itp.

Plan dnia


6.45 – 8.40 Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne, rozmowy, zabawy dowolne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe, gimnastyka poranna 
8.30 – 8.40 Przygotowania do I śniadania – czynności samoobsługowe 
8.40 – 9.00 I śniadanie 
9.00 – 10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dodatkowe wg harmonogramu 
10.30 – 10.45 II śniadanie (sezonowe owoce lub sałatki owocowe) 
10.45 – 12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu 
12.00 – 12.10 Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne 
12.10 – 12.30 Obiad (II danie) 
12.30 – 14.00 Odpoczynek po obiedzie, zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, czytanie literatury dziecięcej, (leżakowanie dla chętnych dzieci) 
14.00 – 14.10 Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne 
14.10 – 14.30 Obiad (zupa) 
14.30 – 15.50 Zabawy dowolne, gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia indywidualne 
15.50 – 16.00 Przygotowania do podwieczorku - czynności porządkowo – higieniczne 
16.00 – 16.10 Podwieczorek 
16.10 – 17.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań, omówienie z dziećmi 
wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci do domu